Rosana Svetić Čišić, Autor na Consultecca - Stranica 3 od 4