Rosana Svetić Čišić, Autor na Consultecca - Stranica 2 od 4