Rosana Svetić Čišić, Autor na Consultecca - Stranica 4 od 4